Välkommen till
abc Karriär & Kompetens ab

Ledar- & medarbetarutveckling

Det finns flera metoder att utveckla sitt chefsuppdrag. Man kan välja att göra det tillsammans med andra chefer för att också lära av andras erfarenheter i ett utvecklingsprogram.
Ibland kan den egna situationen vara pressad av tid och arbetsuppgifter så att ett personligt ledarstöd förefaller mer effektivt.


Man kan också - kanske som ett komplement till någon av de andra utvecklingssätten - ingå i ett nätverk av chefer för att där kunna få näring genom andras erfarenheter och föreläsningsinslag.

Vi erbjuder
Personligt ledarstöd
- personlig coaching

Personligt ledarstöd kan vara aktuellt när man är ny som chef, befinner sig i en problematisk situation eller upplever sig behöva perspektiv på eller kontroll över sitt chefsuppdrag.

Chefen och konsulten bestämmer ett antal träffar. Vid första träffen görs en analys av nuläget. Kommande gånger ägnas åt konkreta situationer. Mellan gångerna kan chefen få uppgifter att tänka igenom eller testa. Avslutningen summerar vad som är väsentligt för just denna chefs uppdrag. (Mer info om personligt ledarstöd i pdf-fil).

En annan typ av personligt ledarstöd kan vara att man vill fundera över sin egen framtid som chef eller eventuellt i annat uppdrag. Detta får då mer formen av ett livs- och karriärutvecklingsprogram.

 

Kundanpassade utbildningar och utvecklingsprogram


Karriär & Kompetens har utvecklat och genomfört ett antal chefsutvecklingsprogram.

Omfattningen och målgrupperna har varierat: omfattat 2-3 dagar eller sträckt sig över ett år. Vi har även haft program för presumtiva chefer.

Gemensamt för programmen är att de bygger på kunskapspass, handledning för bearbetning av konkreta situationer, erfarenhetsutbyte, litteraturstudier och arbete i mindre grupper.

"Efter kursen gjorde jag det jag föresatte mig. Jag har nu fått en högre chefstjänst. Det går alldeles utmärkt (var litet pirrigt i början, skulle jag verkligen klara det här) och jag trivs bra med att vara chef över chefer och få möjlighet att agera mer på det strategiska planet. Jag tror inte jag tagit detta steg om jag inte gått er kurs. Den har jag verkligen haft nytta av både i arbetslivet, men även privat".    Lena Leed, Lantmäteriet i Västra Götaland och Värmland

 

Samtalsutbildning


Vi genomför utbildningar som syftar till att utveckla chefens förmåga att genomföra professionella samtal. Under utbildningen får deltagaren teori och modell, praktisk träning, möjlighet att reflektera över sin egen samtalsstil och återkoppling på samtalsteknik.

 

Nätverk


Karriär & Kompetens driver och medverkar i flera chefsnätverk. Dessa samlar dels chefer och dels personalchefer inom olika organisationer.

 

Föreläsningar och medverkan i andras chefsprogram


Karriär & Kompetens´ konsulter medverkar i flera chefsprogram internt i olika organisationer eller i externa program genom andra konsultföretag. Ämnena skiftar men ofta handlar det om chefens förmåga att hålla samtal, chefens förändringsuppdrag, chefen som kommunikatör i gruppen eller chefens roll som kompetensledare.

Mer om tjänsterna i filen ”Våra tjänster för ledarutveckling”.

Under fliken "Tjänster" hittar du sidan "Ledar- och medarbetarutveckling" och övriga sidor som beskriver våra olika tjänster inom området.

Våra kunder

Exempel på några aktuella referenser inom området
ledarutveckling:

• CFL – nationellt centrum för flexibelt lärande
• Domstolsverket
• Eskilstuna kommun
• Regeringskansliet
• Riksdagen
• Verva