Välkommen till
abc Karriär & Kompetens ab

Våra nätverk

En exempeltext. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig. Klicka på "X-knappen" för att ta bort.

Vi har lång tradition och erfarenhet av att leda nätverk. Nätverk är en utmärkt form för att hålla sig uppdaterad och för att utbyta erfarenheter inom sitt område.    

Nätverket träffas regelbundet under året och  bygger på medlemmarnas erfarenhet och behov.

Tillsammans skapar vi ett forum för våra intressefrågor.  Ibland bjuder vi in gästföreläsare för att fylla på men framförallt lyfter vi fram våra egna och gruppens erfarenheter.

Syftet med  nätverket är att byta erfarenheter, pröva tankar,  fylla på samt reflektera.