Välkommen till
abc Karriär & Kompetens ab

Rätt kompetens! den 8 maj 2014

Välkommen till utbildningsdagen Rätt kompetens! 8 maj 2014 som ger dig kunskap och konkreta verktyg för att analysera och planera för rätt kompetens och utveckla din verksamhet.

Vår metod för kompetensanalys- och planering, som flera myndigheter och företag har implementerat,

  • kopplas med fördel till verksamhets- och affärsplanering
  • ger medarbetare och chefer samsyn på framtida utmaningar och ökar kraften för att vidareutveckla verksamheten och arbeta framsynt med kompetensförsörjning
  • är enkel och kräver inte investeringar i ett IT-verktyg (men kan kompletteras med detta)
  • börjar med analys och planering av en grupps kompetens (organisation, arbetsgrupp, funktion) för att sedan ta planeringen vidare till individnivå
  • analyserar inte bara individens kompetens utan också gruppens/organisationens samlade förmåga att hantera kompetens.

Ladda ner info-bladet här:

Tid och plats:
8 maj 2014  i centrala Stockholm

Pris:
9.800 kr exkl. moms. I priset ingår material och handledning som du är fri att använda i din organisation efter att du har gått utbildningen.

Synsätt på kompetensanalys- och planering

  • Konkret genomgång av metod och verktyg
  • Praktiska exempel på hur metoden kan tillämpas (vi beskriver hur olika organisationer har använt metoden
  • Pröva delar av verktyget på din egen verksamhet/dig själv.

I utbildningsavgiften ingår arbetsmaterial och metodhandledning för ”Rätt kompetens”. Materialet/handledningen finns på papper och i en elektronisk fil (som är möjlig att fylla i) och kan användas för grupper och individer som ska kompetens-analysera- och planera. Du kommer även få tillgång till vår webplats RÄTT KOMPETENS.

 

Konsultation för att Rätt kompetens ska bli rätt i din verksamhet

Efter utbildningen erbjuder vi konsultation/handledning till dig som vill ha kunskap och stöd för att designa, anpassa och implementera en modell och process för kompetensplanering i din verksamhet. Bokar du minst fem timmar konsultation i samband med utbildningen får du 20% rabatt på utbildningsavgiften. Konsultation kostar 2.000 kr/timme exkl moms.

Låter det intressant?

Hör av dig till Gunnel Frost-Danielsen på 08-41029403.