Välkommen till
abc Karriär & Kompetens ab

Rätt kompetens! 

Välkommen till utbildningsdagen Rätt kompetens! som ger dig kunskap och konkreta verktyg för att analysera och planera för rätt kompetens och utveckla din verksamhet.

Vår metod för kompetensanalys- och planering, som flera myndigheter och företag har implementerat,

  • kopplas med fördel till verksamhets- och affärsplanering
  • ger medarbetare och chefer samsyn på framtida utmaningar och ökar kraften för att vidareutveckla verksamheten och arbeta framsynt med kompetensförsörjning
  • är enkel och kräver inte investeringar i ett IT-verktyg (men kan kompletteras med detta)
  • börjar med analys och planering av en grupps kompetens (organisation, arbetsgrupp, funktion) för att sedan ta planeringen vidare till individnivå
  • analyserar inte bara individens kompetens utan också gruppens/organisationens samlade förmåga att hantera kompetens.

Ladda ner info-bladet här:

Tid och plats:
30 september 2014  i centrala Stockholm

Pris:
9.800 kr exkl. moms. I priset ingår material och handledning som du är fri att använda i din organisation efter att du har gått utbildningen.

Synsätt på kompetensanalys- och planering

  • Konkret genomgång av metod och verktyg
  • Praktiska exempel på hur metoden kan tillämpas (vi beskriver hur olika organisationer har använt metoden
  • Pröva delar av verktyget på din egen verksamhet/dig själv.

I utbildningsavgiften ingår arbetsmaterial och metodhandledning för ”Rätt kompetens”. Materialet/handledningen finns på papper och i en elektronisk fil (som är möjlig att fylla i) och kan användas för grupper och individer som ska kompetens-analysera- och planera. Du kommer även få tillgång till vår webplats RÄTT KOMPETENS.

 

Konsultation för att Rätt kompetens ska bli rätt i din verksamhet

Efter utbildningen erbjuder vi konsultation/handledning till dig som vill ha kunskap och stöd för att designa, anpassa och implementera en modell och process för kompetensplanering i din verksamhet. Bokar du minst fem timmar konsultation i samband med utbildningen får du 20% rabatt på utbildningsavgiften. Konsultation kostar 2.000 kr/timme exkl moms.

Låter det intressant?

Hör av dig till Gunnel Frost-Danielsen på 08-41029403.