Välkommen till
abc Karriär & Kompetens ab

Har din organisation rätt kapten på skutan?

Även imorgon?

En kompetent kapten har alltid varit avgörande för att få en effektiv och nöjd besättning, för att komma till rätt hamn i rätt tid.

Vad som är en kompetent ledare är naturligtvis olika. Beror på vart man ska, vilka utmaningarna är i tiden och vilka förväntningar och behov uppdragsgivare och besättningen har.

Vi är glada över att få jobba med några organisationer som uppmärksammat värdet av framsynt chefsförsörjning. De jobbar aktivt med att identifiera vilken slags ledare verksamheten behöver och med att attrahera, välja och utveckla morgondagens ledare.

I Eskilstuna kommun har man under flera år satsat på ett utvecklingsprogram för Framtidens ledare. Urvalet till programmet är viktigt.

Det ska vara deltagare som vill vara ledare och som har potential som matchar kommunens krav på chefer.

Ett rekryteringsföretag har hjälp till att vaska fram deltagare från interna kandidater. Under arton månader deltar tjugo presumtiva ledare i utvecklingsprogrammet.

Det innehåller utbildningsdagar, studiebesök, skuggning – både enskilt och i grupp – litteraturstudier och projektarbete. Karriär&Kompetens jobbar mycket nära Eskilstunas internkonsult både i planerings- och genomförandefasen. Kommunledningen är mycket engagerad.

I tider när det varit sparbeting så har satsningen på ”Framtidens ledare” varit orubbad.  85% av deltagarna (från tidigare program) jobbar idag som chefer inom kommunen.

Här kan du läsa en artikel om programmet, publicerad i Kickoff, 2008.

 

SMHI är en annan framsynt organisation som jobbat flera år med utvecklingsprogram för presumtiva ledare. De som blir utvalda till programmet får först gå ett livs- och karriärutvecklingsprogram hos Karriär&Kompetens.

I programmet reflekterar de över sitt eget ledarskap; sina ideal, drivkrafter, förmågor men också farhågor och tänkbara fallgropar. Vilken slags ledarskap passar mig?

Deltagargruppen gör därefter en behovsanalys – där insikterna från karriärutvecklingsprogrammet kommer väl till pass – och bygger ett utvecklingsprogram tillsammans med ledarutvecklingsansvarig från SMHI.

Det innehåller mentorskap, studiebesök och seminarier som ger kunskap om SMHI och processer för ledning&styrning samt teman som deltagarna identifierat som väsentliga och svåra, t.ex. konflikthantering och effektiva möten.

Behöver din organisation göra mer, eller få inspiration, för att utveckla morgondagens ledare?

 

Vi erbjuder tjänster inom följande 4 områden:

  1. Identifiera vilken slags chef- och ledarskap verksamheten behöver
  2. Välj rätt deltagare till utvecklingsprogram
  3. Planera och genomför utvecklingsprogram
  4. Följ upp och utvärdera

Kontakta gärna oss så lyssnar vi på ert behov och berättar mer.

info@karriarkompetens.se

08-4102 9400