Välkommen till
abc Karriär & Kompetens ab

Samtalsutbildning

Ett av ledarens viktigaste verktyg är samtal.

Samtal för att styra och återkoppla prestationer, för att coacha och inspirera till utveckling och förändring, för att hantera svåra frågor som omfattar en enskild individ eller motsättningar mellan medarbetare. Formella samtal och informellt småprat.

Karriär & Kompetens har mångårig erfarenhet av att genomföra samtalsutbild-ningar med olika inriktning, t.ex. utvecklings-/medarbetarsamtal, lönesamtal och konflikthantering.

Utbildningens innehåll

 • Samtalet som chefsverktyg – samtal för utveckling respektive samtal för lönesättning
 • Samtalets förutsättningar – chefen, medarbetaren, organisationen
 • Planering, genomförande och efterarbete i samband med samtal – chefens förberedelse, kommunikationen med medarbetaren före samtalet, att dokumentera, att följa upp
 • Grunderna för dialog – att lyssna och framföra budskap, att skapa gemensam förståelse och att skapa ett bra klimat för samtal
 • Samtalsteknik
  • bra frågor som utvecklar aktörernas kunskap och förståelse och som för samtalet framåt samt som behandlar känsliga frågor
  • att ge återkoppling, positiv och negativ kritik samt att ta emot återkoppling
  • att klargöra ansvar och roller under samtalets gång, att avgränsa samtalet
  • att göra avstämningar och sammanfatta samt att avsluta samtal
 • Praktiska övningar av samtal
 • Reflektion och återkoppling efter genomförda övningar
 • Diskussion om vanliga fallgropar respektive möjligheter
 • Reflektion om den egna samtalsstilen – personliga preferenser, styrkor och utvecklingsbehov

Vi varvar förmedling av teori och modell med praktiska övningar, erfarenhetsutbyte och självreflektion. Vi använder rollspel som ger goda möjligheter för deltagarna att träna och få återkoppling på sin samtalsteknik (från våra konsulter och från de övriga deltagarna) samt att lära av andra deltagares sätt att hantera samtal.

Deltagarna får ett arbetsmaterial som innehåller modeller, handledning/checklista för samtal, arbetsblad för att reflektera över sin egen samtalsstil samt källhänvisningar för den som vill fördjupa kunskap om samtal.

 

Skräddarsydda utbildningar:

Vi skräddarsyr interna utbildningar utifrån din organisations behov. Hör av dig så diskuterar vi mer.

Välkommen att ringa oss på 08-41 02 94 00