Välkommen till
abc Karriär & Kompetens ab

Förälder och karriär

En exempeltext. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig. Klicka på "X-knappen" för att ta bort.

Barn och karriär, går det ihop? Nej säger vissa och javisst säger andra. 

Hur balansera det privata och professionella?

Är du nyligen tillbaka från föräldraledighet och har svårt att hitta balansen?

Behöver du ompröva eller ta ut en ny färdriktning?

Behöver du få bättre kunskap om dina egna drivkrafter och ditt personliga varumärke?

NYHET! Swedbank        

Vi är väldigt glada över att berätta att Swedbank har valt att samarbeta med Karriär & Kompetens avseende programmet Förälder och Karriär.

Swedbanks ambition är att skapa en företagskultur där möjligheten till balans mellan familjeliv och arbetsliv är en självklarhet. Som nybliven förälder och åter i arbetet kan det vara svårt att hitta en tillfredställande balans. Swedbank erbjuder därför programmet Förälder och karriär som ett stöd i karriären för nyblivna föräldrar.

Regeringskansliet                                                               Karriär & Kompetens har under 2000-talet erbjudit karriärprogram för bl. a Regeringskansliets nyblivna föräldrar som är på väg tillbaka till arbetslivet eller redan har börjat arbeta efter en föräldraledighet. Karriärplanering efter föräldraledighet var en satsning som kom till för att ge medarbetare möjlighet att reflektera över sin livs- och arbetssituation samt att komma till rätta med jämställdheten inom Regeringskansliet  – undersökningar visar att det är lätt att halka efter i lön och utvecklingsmöjligheter under föräldraledigheter

Programmets syfte                                                            

 - att skapa balans mellan jobb och familjeliv att synliggöra vilka möjligheter, och kanske fällor som finns för den som vill kombinera småbarnstiden med att samtidigt utvecklas i arbetet.
- öka självinsikten om vad individen behöver för  att må och prestera bra
 
Programmet bygger på gruppträffar kombinerat med
individuella samtal. I gruppen diskuteras allmänna frågeställningar och möjligheten till erfarenhetsutbyte är stort och väldigt uppskattat.    Mellan träffarna har deltagarna kontakt med coachen för egna frågeställningar.

Programmets upplägg
Nulägesanalys och hur har resan sett ut fram till idag
Kartlägga styrkor och drivkrafter. Om organisationers karriärkulturer.
Föräldra- och yrkesrollen
Arbetet och dess innehåll och framtida bild av den samma
Framtidsbild över livsbalansen
 
Samtal och gruppdiskussioner kompletteras med oli-
ka självskattningsinstrument. 
 
Innehåll och tidsåtgång anpassas efter varje kunds
specifika behov.  

 
Kontakta oss så berättar vi mer. Ladda ner pdf-fil här:

 

Läs vad personaldirektör på Swedbank,Marie Hallander Larsson, säger om deras satsning på programmet: