Välkommen till
abc Karriär & Kompetens ab

Tydligt Ledarskap

Utveckla – Reflektera - Träna
Tydligt Ledarskap
Personlig Utveckling för Ledare

Tankarna bakom programmet

Det allra viktigaste chefsverktyget är du själv. För att utvecklas till en chef med avsikt att vara Tydlig i sitt ledarskap, behövs en god portion självkännedom.

I det här programmet kartlägger vi de förmågor du anser vara relevanta för dig i din ledarroll. Du får också ett eget ”tränings-program” där du på hemmaplan övar och tränar dig för att kunna svara upp mot de förväntningar som finns på chefer idag. Du ges också möjlighet att fundera över din egen ledarroll, din motivation i chefskapet och reflektera över vad du vill utveckla för att bli en Tydlig Ledare.

Vår erfarenhet är att många chefer upplever att de inte har tid för egen utveckling och den viktiga reflektionen.

Vårt utvecklingsprogram tar avstamp i detta och är utformat så att det ger varje deltagare ska finna sina utvecklingsområden såväl som sina styrkor som ledare. Vi lägger tonvikt vid att ge stort utrymme för övning, reflektion och återkoppling.

Varje utbildningsgrupp är inte större än 12 personer. Det ger med två handledare, stort utrymme för individuell återkoppling och ett erfarenhetsutbyte från gruppen.

 

Hur går det till?

Vi använder oss av olika övningar och instrument där vi får fram dina styrkor, rollstil och operativ beslutsstil i arbetet. Vi använder också det Personliga Porträttet som ger dig din omgivnings bild av dig som chef. Vi arbetar med övningar och träningsmoment i gruppen.

Teorier om ledarskap och verktyg i ledarrollen som främjar Tydlig kommunikation ingår som en viktig ingrediens under alla fyra dagarna

Reflektion och samtal i gruppen stödjer lärandet om dig själv i ledarrollen

Individuell återkoppling ges varje deltagare, där utvecklingsområden särskilt tydliggörs

 

Vad händer mellan del ett och del två ?

Del ett avslutas med att du som deltagare upprättar en handlingsplan. Den innehåller bland annat idéer om hur du på hemmaplan kan jobba vidare med det som du identifierat som utvecklingsområden. Vi uppmuntrar var och en att upprätta ett kontrakt med utbildningsgruppen med ett antal hemuppgifter att genomföra. Vid tillfälle två skapar vi utrymme för återföring.

Upplägg

Programmet omfattar 2x2 dagar och leds av två kursledare, Anna-Lena Alexandersson och Kim Loeld

Antal deltagare

Max 12 personer

Pris

24.000 kr  för test och material, exklusive moms

Plats

Kursen genomförs i våra trivsamma lokaler på Barnhusgatan 16 i centrala Stockolm

Kursdatum

Del 1 den 23-24 januari 2013

Del 2 den 6-7 mars 2013

Programledare

Anna-Lena Alexandersson och Kim Loeld från Karriär & Kompetens AB

Anmälan

Senast den 4 januari 2013 till Kim Loeld, kl@karriarkompetens.se

Skriv namn, organisation, telefonnummer och din mejladress (om annan än i mejlet)

Information

Mer information får du genom att kontakta Kim Loeld, 08-410 294 07 eller mejl kl@karriarkompetens.se